ترم شیت چیست؟

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

ترم شیت “term sheet” یا سند چشم انداز همکاری جز اولین اسنادی است که معمولا میان سرمایه گذاران و کار آفرینان تبادل میگردد بدون آنکه تعهدی برای طرفین ایجاد نماید .
معمولا سرمایه گذار شرایط مشارکت و سرمایه گذاری خویش را به طرف مقابل در قالب این سند تبیین میکند تا کار آفرین با آگاهی کافی به شرایط مشارکت، تقاضای سرمایه گذاری نماید ؛ البته به جهت آنکه سرمایه گذار در طول بازه ایی مشخص به بررسی پلان و داده های کسب و کار بنیانگذارن می پردازد ، ممکن است برخی از مفاد این سند متضمن تعهداتی از جمله شرط عدم مذاکره و یا حفظ محرمانگی برای بنیانگذاران باشد . اما تعهدات اصلی را در قرارداد های آتی همچون قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت و یا قرارداد سهام داری تشریح میگردد.
سه مبحث کلی درسند چشم انداز همکاری مورد توجه است :
• شرایط سرمایه گذاری
• شرایط مدیریت همکاری و مشارکت
• شرایط خروج و یا انحلال
مسایل کلیدی برای سرمایه گذار چیست؟
• کسب اولویت در تسویه دارائی ها و یا سود زیان شرکت
• اختیار تعدیل سهم در صورت عملکرد نامناسب بنیانگذاران
• تعداد رای بیشتر و یا امتیاز مربوط به تصمیم گیری در برخی اقدامات اساسی شرکت مانند افزایش سرمایه
• اطمینان از حضور و مشارکت بنیانگذاران در شرکت برای دستیابی به ارزشگذاری های مورد توافق
• اخذ جایگاه موثر در کرسی های تصمیم گیری ومدیریت شرکت
مسایل کلیدی برای بنیان گذاران چیست؟
• کسب سرمایه بیشتر در مقابل اعطا سهم کمتر
• حفظ مدیریت و اختیارات تصمیم گیری در شرکت
• حفظ دارائی های فکری شرکت در اختیار بنیانگذاران
پس از تنظیم سند ترم شیت سرمایه گذار ممکن است اقدام به بررسی پلان کسب و کار ، مایل استون و سایر داده ایی که از سوی بنیانگذاران ارائه شده است نماید و دست به راستی آزمایی زند.
پس از طی فرآیند های فوق میزان سرمایه گذاری ، نحوه ی تخصیص آن ، میزان سهام متعلقه و سایر شرایط سهامداری و مشارکت بدقت، جزییات تشریح و در صورت توافق طرفین نهایی و منعقد می گردد.
این سند دارای اعتبار حقوقی بوده و کلیه تعهدات برای طرفین الزام آور است مگر آنکه توافق دیگری شده باشد.
محمد یونسی
وکیل دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *