بنده مرتکب عمل منافی عفت شده ام
با این وصف که علیرغم تاهل با فرد دیگری دوست شدم
الان شوهرم من را تهدید به قتل کرده و لاجرم از منزل متواری شدم
خواستم بدونم میتونم شوهرم را به دلیل تهدید بندازم زندان ؟

Notes for this entry
There are no notes.
محمد یونسی
added on 8 شهریور 1402 در 11:13

میتوانید شکایت کنید

سلام بنده پارسال بایک خانم آشنا شدم گفتن که در کار ارز دیجیتال هستند وگفت اگه سرمایه ای چیزی دارید به من بدید که بتونم باهاش براتون کار کنم وسود حاصلشو بهتون بدم من اصلا دراین کار ضررنمی کنم و در 6ماه پولتونو دو برابرمی کنم.بعد گفت یه مقدار از پولو ماهانه کار می کنم بهتون ماهیانه میدم.که بااین کار وبا حیله و فریبکارانه ومتقلبانه پولو ازما گرفت تا 6ماهه اول ماهیانه رو بهمون داد و گفت مابقی پولتونوو دوبرابر کردم.میخوام شش ماهه دوم هم براتون کار کنم مدتی گذشت هیچ خبری از ماهیانه نبود و 6ماه هم گذشت،هیچ خبری از اونم نشد چند بار باهاشون تماس گرفتیم خبری ازش نبود.بعد که جواب داد یک کیف پول به ما نشان داد گفت پول دارم ولی ازاد نمیشه.بعدش شکایت کیفری کردیم متاسفانه واحد قضایی بهمون گفتن این کا رکیفری نیست باید حقوقی شکایت کنید.وقتی متوجه شدیم اصلا تو ارز کار نکرده پولا رو خرج خودش کرده و مبالغی به حساب چند نفر کلاهبردار ریخته و اون کیف پولم جعلی بوده حالا ما چکار کنیم که داره حقمون ضایع میشه.حتی دوبار هم از خونه فرار کرد خودمون پیداش کردیم.خواهشا به دادمان برسید که چطور به حقمون برسیم

Notes for this entry
There are no notes.
محمد یونسی
added on 3 اسفند 1402 در 08:28

با سلام و عرض احترام
متاسفانه اقدام این افراد مصداق بارز کلاهبرداری است هرچند برخی محاکم با توجه به نوع شکایت شما ممکن است موضوع را ناشی از یک رابطه حقوقی صحیح تلقی نمایند و بجای طرح دعوای کیفری به دعوای حقوقی ارشاد نمایند اما در صورتی که شخص برای تحصیل مال مانو رمتقلبانه ای ارائه نماید مصلا ادعا نماید که در زمینه معاملات دارای تخصص است و به نحوی مانور دهد که سرمایه شما را صرف امور سبدگردانی نموده و به شما مدارکی دال بر این امر ارائه داده لکن در واقع چنین نبوده است مصداق کلاهبرداری است اما بهتر است با وکیل جلسه برگزار نمایید.

نحوه اثبات انتقال ارز دیجیتال و تایید توسط پلیس فتا چگونه است؟
با استناد به چه چیزی کلاهبرداری ثابت میشه و حکم میدن ؟

Notes for this entry
There are no notes.
اعلان مدیریت (ID: 64ede8fa53728)
added on 29 بهمن 1402 در 12:38

WordPress successfully passed the notification email to the sending server.

محمد یونسی
added on 3 اسفند 1402 در 08:36

سلام وقت بخیر
صرفا با بررسی هش تراکنش امکان پذدیر است

محمد یونسی
added on 12 فروردین 1403 در 13:46

ورودی برای گرویتی‌ویو تایید شد

سلام دیه کامل مرد در سال 1402 چنده؟

Notes for this entry
There are no notes.
محمد یونسی
added on 3 اسفند 1402 در 08:32

در ماه های عادی 900 میلیون تومان و در ماه های حرام 1 میلیارد و دویست میلیون تومان

سلام میتوانم ازصرافی بینگ ایکس شکایت کنم این صرافی درکشورسنگاپوراست لطفا اگرمیشود راهنمایی کنید

Notes for this entry
There are no notes.
اعلان مدیریت (ID: 64ede8fa53728)
added on 11 اسفند 1402 در 22:08

WordPress successfully passed the notification email to the sending server.

محمد یونسی
added on 12 فروردین 1403 در 13:45

ورودی برای گرویتی‌ویو تایید شد

درصورت اثبات شهات کذب شاهدایادادگاه عالی دادنامه دادگاه کیفری رانقض میکندیاخیر؟
بابت ضرب وجرح عمدی که شاکی پرونده بودم. دادگاه رای قطعی به دیه داد. رای دادگاه کیفری اینگونه صادر شده است:
درخصوص شکایت شاکی فرزند….ازمتشاکی فرزند….دایربرضرب وجرح عمدی وشکایت شاکی به اینکه بامتشاکی قبلااختلاف داشته وقرارمیگذارندتابه هم دیگررضایت بدهنددراین راستاجهت مراجعه به ثبت اسنادسوارخودرومیشوندومجدداباهم بگومگومیکنندوحسب اظهارات شاکی چون متشاکی عقب خودرونشسته بوده ازفرصت استفاده کرده وی راموردضرب وجرح قراردادند.
علی ایحال شاکی جهت اثبات ادعای خود به گواهی پزشکی قانونی و یک نفر شاهد استناد نمودند و علاوه بر این متشاکی در خلال اظهاراتش اجمالا به درگیری اذعان داشتند ولی منکر ضرب شاکی شدند فلهذا دادگاه با عنایت به وجود لوث و به درخواست شاکی قرار اتیان سوگند صادر و شاکی قسم یاد نمودند ضرباتی که در گواهی پزشکی قانونی قید گردیده است توسط ضربات متشاکی به وی وارد شده است فلهذا دادگاه باتوجه به شکایت شاکی وگزارش کلانتری وگواهی پزشکی قانونی وشهادت شاهدواحدواتیان سوگندازسوی شاکی ودفاع غیرموثرمتشاکی بزهکاری مشارالیه رامحرزومسلم تشخیص واستنادابه مواد709و714ازقانون مجازات اسلامی ومواد374و375و427و431و433ازقانون ائین دارسی کیفری حکم به محکومیت متشاکی به دیه راداده است رای صادره حضوری وقطعی است.
حالاسوالم این است که باتوجه به اخذدیه ومختومه شدن پرونده واینکه ضارب مراواقعاکتک زده بوداگرمتشاکی بامدارکی شکایت کندوشهادت شاهدبنده رامثلابه علت کذب بودن اثبات کندوبعدانیزباماده474قانون ائین دادرسی کیفری اعاده دادرسی کندباتوجه به اینکه متشاکی دردادگاه درخلال اظهاراتش اجمالابه درگیری اذعان کرده ولی منکرضرب شاکی شده است(متشاکی دردادگاه گفته بوددران روزشاکی من راکتک زده است ومن شاکی راکتک نزده ام)وباعنایت به وجودلوث وصدورقراراتیان سوگندایاکل رای صادره دادگاه کیفری دردیوان عالی نقض میشودیاخیر؟

Notes for this entry
There are no notes.