علامت فینتک چگونه ثبت نشد !

اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خبر ثبت علامت تجاری فین تک توسط فعالین و اهالی حوزه فین تک رسانه ای شد.
تصویر یک آگهی از روزنامه رسمی کشور که نشان می داد یک نهاد مالی قصد ثبت کلمه فین تک (fintech) را دقیقا در طبقه ۳۶ کالا و خدمات درخواست نموده است.

علامت فینتک
طبقه بندی کالا و خدمات

طبق توافقنامه بین المللی نیس، برای ثبت علامت تجاری حداقل باید در یکی از دسته های کالایی یا خدمات درخواست گردد.

طبق این توافقنانه، کلیه کالا ها و خدمات در ۴۵ دسته تقسیم بنده شده اند که در قانون ثبت علائم تجاری ایران نیز این طبقات برای ثبت علامت تعیین شده است.
از آنجا طبقه ۳۶ مربوط به ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری است و از طرفی، کلمه فین تک که مخفف عبارت فناوری مالی بوده و به آن دسته از فعالیت هایی اطلاق دارد که به مدد فناوری نوین موجب تسهیل یا تحول خدمات در صنعت مالی میگردند .


بنابراین به موجب ماده ۳۲ قانون ثبت علائم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶ به عنوان کلمه ای عام در آن طبقه، دارای خصیصه و ویژگی تمایزبخشی نبوده و امکان ثبت و امکان ایجاد حق انحصاری را به هیچ فعال تجاری در این صنعت را نمیتوان داد.
با این وجود، آگهی نوبت اول اظهارنامه درخواست ثبت علامت فین تک در روزنامه رسمی به چاپ رسیده بود و در صورتی که ظرف سی روز از زمان انتشار آگهی اعتراضی به عمل نمی آمد این علامت ثبت نهایی میگردید.
با درخواست انجمن فینتک ، گروه حقوقی فینولا به منظور صیانت از حقوق مالکیت فکری فعالین صنعت مالی از تمامی ظرفیت های قانونی بهره گرفت.
در گام نخست، به منظور اطلاع سازمان مالکیت صنعتی و ریاست محترم اداره علائم تجاری نامه ای تنظیم و اشکال قانونی ثبت علامت فینتک توسط یک نهاد مالی در طبقه مربوط به خدمات مالی اعلام گردید.


از طرفی، به استناد ماده۳۸ قانون و آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم نجاری، توام با ثبت اظهارنامه از سوی انجمن فینتک ایران، اعتراض به ثبت علامت از طریق سامانه ipm.ssaa.ir ثبت گردید تا فرآیند پیش بینی شده در قانون جهت اعتراض به اظهارنامه های ثبت علائمی که مغایر با حقوق ذینفعان است طی شود.


اما اقدامات به همین جا محدود نشده بلکه همزمان با فعالیت رسانه ای انجمن فینتک، روی اخبار این موضوع در شبکه های اجتماعی گروه حقوقی فینولا به عنوان مجموعه تخصصی در حوزه فینتک و حقوق کسب و کار ، روی اخبار این موضوع کار شد .

از همین طریق، آقای مهرداد کریم زاده ریاست اسبق اداره علایم تجاری شخصا پیگر امر گردید و در نهایت موضوع ثبت علامت تجاری فین تک، حتی بدون طرح در کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ قانون فوق، کان لم یکن گردید.
هرچند، این تصمیم قطعی و غیرقابل اعتراض است اما همچنان جلوی این قبیل اتفاقات را نمیتوان گرفت.  لذا همچنان پیگیر ثبت کلمه فینتک با ترکیب انجمن صنفی کارفرمایی فناوری های نوین ایران هستیم تا حقوقط انحصاری این کلمه برای تمامی فعالین صنفی محفوظ بماند.