دفاتر سهام یکی از اسناد مهم در شرکت های تجاری هستند که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نمی گیرند  .

در حالی که یکی از ، مستنداتی که برای اثبات انتقال مالکیت سهام در شرکت های تجاری در قانون به آن اشاره شده هستند .

در اهمیت این دفترها همان بس که اگر نقل و انتقال سهام در این دفتر ثبت نگردد، و به تایید طرفین و مدیران شرکت نرسد ، اساساً نقل و انتقال سهام بی اعتبار خواهد بود .

آیا تهیه آن الزامی است؟

ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در این خصوص بیان می دارد:
(( انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء‌ کند ،   در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل‌ یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت‌رسیده و امضاء شود . هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.))

همانطور که در متن این ماده اشاره شده در صورت عدم رعایت تشریفات ثبت در دفترسهام ، از نظر شرکت و اشخاص ثالث این نقل و انتقال فاقد اعتبار است .

بنابراین نباید برای نقل و انتقال سهام به قرارداد های خصوصی و صلح سهام فی مابین اکتفا نمود .

برخی از افراد سودجو از ناآگاهی افراد سوء  استفاده نموده.  و بدون آنکه قرارداد خود را به شرکت اعلام نمایند و در دفتر ثبت سهام این معامله را ثبت  می کنند . اقدام به فروش سهام خود نموده که بعد ها ممکن است برای خریدار مشکلات حقوقی بسیاری را به بار آورد .

چگونه آن  را تهیه کنیم؟

یکی از دفاتری است که به عنوان اسناد مالی و حقوقی شرکت باید تهیه و تنظیم و همواره به روز گردد . این دفاتر در تمامی فروشگاه های لوازم تحریر قابل تهیه است .

اما برای آنکه این دفاتر دارای اعتبار بیشتری باشد میتوان قبل از تکمیل آن را به اداره ثبت شرکت ها برای پلمب آن ارسال نمود . البته این کار لزوما الزامی نیست .
توجه به این نکته هم ضروری است که در بازار دو نوع دفتر وجود دارد . یکی دفتر ثبت سهم و دیگری دفتر نقل و انتقال سهام که شرکت می تواند نسبت به تهیه هر دو آنها اقدام نماید .
دفتر ثبت سهام بیشتر به منظور صدور برگ سهام برای سهامداران کاربرد دارد . اما دفتر نقل و انتقال سهام به منظور ثبت رویداد های انتقال آن است .

و برای ثبت انتقالات باید از این دفتر استفاده نمود .

ثبت در دفتر سهام

دفتر سهام

در این دفتر مشخصات انتقال گیرنده و انتقال دهنده را براساس مشخصات هویتی در یک ردیف ثبت می نماییم و سپس تعداد سهام ، ارزش اسمی و مشصخات برگ سهام صادر شده بابت آن سهم را درج می نماییم .

در ادامه طرفین این نقل و انتقال نسبت به امضا در ردیف مربوطه اقدام نمایند و هیات مدیره شرکت نیز این نقل و انتقال را تایید نماید.

معمولاً هر صفحه از این دفتر برای یک نقل و انتقال مورد استفاده قرار می گیرد .

در صورت هر گونه سوال  در خصوص دفاتر سهامی با مشاوران حقوقی فینولا تماس بگیرید .