شکایت از کارفرما به دلیل پرداخت نشدن حداقل حقوق و مزایای کارگر

مرسوم‌ترین نوع شکایات از کارفرما در بیشتر محیط‌های کاری، شکایت بابت عدم پرداخت حداقل حقوق و مزایای کارگر است. کارگران برای پیگیری حق و حقوق خود در این موضوعات، باید به ادارات کار استان‌ محل وقوع کارگاه خود مراجعه کنند.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 با افزایش 27 درصدی به 5 میلیون و 308 هزار تومان رسید.

اگر حقوق کارگری در سال 1402 بدون در نظر گرفتن مزایا پایین تر این عدد باشد میتواند از کارفرمای خود شکایت کند.

هرچند مرجع رسیدگی کننده به شکایت کارگر برای عدم دریافت حقوق، اداره کار است ولی برای سایر موارد مثل صدمات جسمی،باید به دادسرای محل وقوع حادثه مراجعه شود. همچنین برای واریز نشدن حق بیمه کارگر نیز باید به سازمان بیمه تامین اجتماعی مراجعه گردد.

تجربه نشان داده که اگر قصد شکایت موثر از کارفرمای خود را بابت عدم پرداخت حقوق و مزایای حداقلی قانون کار را دارید، باید مدارک مهمی همچون قرارداد کار دقیق و کامل، استشهادیه و سایر مدارک که نشان‌دهنده انجام فعالیت شما برای کارفرما است، به همراه داشته باشید و شخصا یا توسط وکیل به اداره کار مراجعه نمایید.

سپس با تنظیم یک دادخواست دقیق، شکایت خود را رسما ثبت نموده و به سهولت حق و حقوق از دست رفته خود را مطالبه کنید.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارفرما و کارگر، در خصوص امور مربوط به شکایت از کارفرما بابت حقوق، دستمزد معوقه، بیمه، مزایا و سنوات و مسایلی از این دست، هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار محل اشتغال، می باشد. در خصوص حوادث ناشی از کار، مرجع صالح، دادسرا می باشد.

شکایت از کارفرما

طرح شکایت از کارفرما حتی با وجود نبود قرارداد کار

نبود قراردادکتبی موجب ایجاد مشکلات برای کارگر و کارفرما خواهد شد ، به همین علت وکلا بر داشتن یک قرارداد کامل کار تاکید دارند.

خوشبختانه در قانون ساز و کارهای مشخصی در نظر گرفته شده و اگر کارگر قراردادکار کتبی با کارفرما خود تنظیم نکرده باشد، باز هم میتواند از کارفرمای خود شکایت کند.

وکلای اداره کار اعلام داشته‌اند که بهترین راه برای احراز این رابطه را می‌توان در 2 حالت اثبات کرد:

  1. ارائه پرینت بانکی به مرجع رسیدگی مربوط به واریز حقوق ماهیانه به حساب کارگر
  2. جمع‌آوری ادله از طریق گرفتن استشهادیه محلی شاهدان یا تامین دلایل قضایی

البته طبق دیدگاه بسیاری از وکلا ، نبود قرارداد در این شرایط نیز برای کارفرما نیز به‌ شدت مشکل‌آفرین است.

زیرا در این شرایط و بعد از اثبات رابط کاری بین طرفین،کارگر می‌تواند حقوق خود را به شکل غیر واقعی بالا برده و در این حالت کارفرما راهی برای اثبات حقانیت خود ندارد.

7 تجربه‌ ارزشمند وکلا در خصوص مراحل شکایت از کارفرما

برای شروع فرآیند شکایت از کارفرما، ابتدا مدارک اثبات وجود رابطه کاری را بررسی و آن ها را برای ارائه به مرجع رسیدگی آماده کنید.

همانگونه که ذکر شد این مدارک ممکن است سوابق بیمه یا قرارداد کارگر باشد. اگر یک نسخه‌ از قرارداد همراه شما باشد (حتی رونوشت قرارداد)، کار شما مقداری راحت‌تر است . 

ولی اگر قراردادی ندارید، باید مشخص شود که بیمه شما در کدام شعبه سازمان تامین اجتماعی ثبت و احتمالا واریز شده است. و پس از آن برای ادامه مراحل شکایت از کارفرما باید به اداره کار محل وقوع کارگاه مراجعه کنید.

که مراحل آن به شرح زیر می باشد 

  1. در ادامه باید از واحد ارجاع اداره کار، نامه‌ای را خطاب به شعبه بیمه‌گذار خود گرفته و آن نامه را به کارگزاری بیمه تحویل دهید.شعبه بیمه‌گذار همه سوابق بیمه‌ای شما را تحویلتان خواهد داد. با استفاده از سوابق بیمه رابطه کاری میان کارگر و کارفرما به‌ راحتی ثابت خواهد شد.
  2.  در صورت نداشتن قرارداد یا بیمه، استشهاد شاهدان مدرک خوبی برای اثبات وجود این رابطه است.  البته اخیرا در ادارات کار توسل به شهادت شهود برای اثبات رابطه کاری کمرنگ‌تر از قبل شده است.
  3. مراجعه کارگر یا وکیل او به اداره کار و تکمیل فرم دادخواست. کارگر باید خواسته خود را از مرجع رسیدگی کننده به دقت مشخص کنید.
  4. در ادامه روند رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده تلاش خواهد کرد که با میانجی‌گری بین طرفین صلح و سازش ایجاد کرده و ماجرا را با کسب رضایت کارگر فیصله دهد. لذا در مرحله اول نامه‌ای برای سازش به طرفین دعوا ارسال خواهد کرد و به موجب آن هر دو طرف رابطه کاری باید در یک جلسه مصالحه در اداره کار حاضر شده و کارشناسان سعی خواهند کرد مشکل را بدون ایجاد شرایط پرتنش‌تر حل و فصل کنند.
  5. جلسات سازش در اداره کار دو هفته پس از ارائه شکایت از کارفرما تشکیل می‌شود. شما باید این دعوتنامه را شخصاً به کارفرمای خود تحویل دهید و یا از مرجع رسیدگی بخواهید بدلیل اختلافات فی‌مابین این نامه را به‌صورت مستقیم یا از طریق پست برای او ارسال گردد. اگر کارفرما در این جلسه شرکت نکند و یا با وجود حضور و تشکیل جلسه، مشکل ایجاد شده مرتفع نگردد، شکایت شما در هیات تشخیص و برابر با دفتر اوقات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  6. معمولا دو هفته پس از تاریخ جلسه سازش، جلسه هیات تشخیص برگزار خواهد شد.

در مرحله ی هفتم 

در این جلسه که کارگر باید با تمام توان کلیه مدارک، دلایل و شواهد موجود خود را ارائه نماید و کارشناسان بعد از بررسی کامل این مدارک، رأی خود را صادر می‌کنند و آن رای به طرفین ابلاغ می‌شود.

اگر طرفین شکایت، رای صادره شده از هیات تشخیص را قبول داشته باشند و آن را قبول نمایند، فرایند شکایت در اینجا به پایان خواهد رسید، اما اگر یکی از آن‌ها به حکم صادر شده اعتراض کند، یک جلسه دیگر به نام جلسه هیات حل اختلاف مجددا تشکیل و موضوع اعتراض طرفین بررسی می‌گردد.

این جلسه در واقع آخرین جلسه‌ای خواهد بود که در اداره کار برگزار می‌گردد .در صوت عدم پذیرش رای از سوی یکی از طرفین، شکایت باید به مراجع قضایی که همان دیوان عدالت اداری است فرستاده شود.

در جلسه هیات حل اختلاف نیز بار دیگر از طرفین دعوت به عمل می‌آید و دلایل و مدارک خود را برای بار آخر ارائه خواهند کرد. با عنایت به این مدارک، کارشناسان بررسی‌های نهایی خود را انجام داده و بعد از آن، رای نهایی خود را صادر می‌کنند.

عدم تمکین کارفرما از رای قطعی مرجع رسیدگی کننده اداره کار

اگر با وجود سپری‌ شدن تمام مراحل شکایت،کارفرما حقوق معوقه کارگر را پرداخت نکند، مرجع رسیدگی اداره کار می‌تواند از روش‌های دیگری استفاده کند.

در این شرایط پس از قطعیت رای، مرجع رسیدگی کننده با دادن نامه اجرایی به کارگر، پروسه اجرای رای خود را از مسیر دیگری ادامه خواهد داد و کارگر باید به دایره اجرای احکام قضایی دادگاه مراجعه کرده و در آن‌ جا با استفاده از نامه اداره کار دریافت حقوق خود را پیگیری کند.

در دایره اجرای دادگستری و با تشخیص دادگاه، برای کارفرما مهلت حداکثر 10 روزه تعیین خواهد شد .

اگر کارفرما در این شرایط نیز از پرداخت حقوق کارگر خود خودداری کند، دادگاه حق کارگر را از اموال کارفرما توقیف و پرداخت خواهد کرد.

مهلت قانونی شکایت از کارفرما

مهلت طرح شکایت از کارفرما با توجه به نوع شکایت مشخص می‌گردد. مثلا برای شکایت در خصوص اخراج، تنها ۳۰ روز فرصت برای طرح آن وجود خواهد داشت.

اما برای موارد دیگر مثل حقوق معوقه، نپرداختن مزایا و یا رد نکردن بیمه، محدودیت زمانی در قانون در نظر گرفته نشده است.

حتی پس از فوت کارگر نیز، وارثان قانونی او میتوانند شکایت خود را در این خصوص ثبت کرده و به دنبال احقاق حق کارگر باشند .

توجه داشته باشید که :

قانون کار برای حمایت از کارگران ایجاد شده وتلاش سازمان‌های مختلف این است که کارگران از حداقل حقوق خود برخوردار گردند.

در صورت عدم تسویه حساب کارگر، اخراج پیش از موعد اتمام قرارداد کار، عدم پرداخت حداقل حقوق و مزایا و موارد دیگر، کارگر می‌تواند به شکایت از کارفرما بپردازد.

به همین دلیل در صورت عدم دریافت حق و حقوق قانونی خود، می‌توانید به مراجع معتبر مراجعه کرده و حقوق خود را پیگیری کنید.

نکته مهم این است که پیش از شروع دوره کاری خود، حتما یک قرارداد کتبی امضا و نسخه‌ای از آن را در اختیار داشته باشید.

هر چند بدون داشتن قرارداد کتبی نیز می‌توانید از کارفرما شکایت کنید و با استفاده از سایر مدارک، وجود رابطه کاری را اثبات کنید.

در هر صورت قانون پشتیبان شما بوده و تمام تلاش سازمان‌های مختلف در راستای راحتی بیشتر شما است.

مزایای استفاده از خدمات وکلا در تنظیم شکایت از کارفرما

وکلا و مشاوران حوزه روابط کارگری افراد با تجربه‌ای هستند که در زمینه مسائل و موضوعات و قوانین کار،

دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به تمامی پرونده‌های مربوط به این حوزه،

خصوصا موضوعات اشاره شده در تنظیم شکایت از کارفرما، گره گشای موکل خود باشند.

دیدگاه و نگاه یک وکیل با تجربه به یک قرارداد کار با نگاه یک کارگر یا کارفرما بسیار متفاوت است.

قراردادی که از نظر شما تمام جوانب احتیاطی در آن لحاظ شده، ممکن  است بعد از مطالعه توسط یک وکیل حاذق در امور استخدامی دستخوش تغییرات گردد.

جهت کسب مشاوره و یا تنظیم شکایت خود با متخصصان حقوقی  فینولا در ارتباط باشید .