▪️ آیا انتقال برند در عرصه حقوقی امکان‌پذیر است ؟

قرارداد انتقال برند، همان‌طور که می‌دانیم برند عبارت است . از طرح، نماد یا  عبارتی که گویای ویژگی‌های مختص یک محصول تجاری به‌منظور تمایز آن از سایر محصولات موجود در بازار می‌باشد.

از آن‌جا که برند تجاری نیز به دلیل داشتن منفعت عقلایی و ارزش اقتصادی مال محسوب می‌شود . بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند برند تجاری خود را هم‌چون سایر اموال خود مورد نقل و انتقال قرار دهند.

درنتیجه انعقاد قرارداد انتقال برند از منظر حقوقی معتبر و دارای وجاهت قانونی است.

▪️ تعریف قرارداد انتقال برند و چگونگی واگذاری آن

قرارداد انتقال مالکیت برند تجاری ازجمله قراردادهایی‌ است . که به واسطه آن مالک برند می‌تواند حق مالکیت خود را به کسب‌وکار دیگری منتقل نماید.

لازم به ذکر است که انتقال برند به دو طریق صورت می‌پذیرد:

۱. در قالب صلح به صورت صلح‌نامه

۲. در قالب انعقاد قرارداد

پیرامون چگونگی شیوه‌های نقل‌ و انتقال برند تجاری هم‌چنین می‌توان گفت: که این فرایند می‌تواند به دو صورت ارادی یا همان قراردادی و یا به صورت غیر ارادی یا جبری مورد نقل و انتقال قرار گیرد.

_واگذاری قراردادی یا اختیاری برند: این قسم از واگذاری به این معناست . که صاحب برند تجاری در هر زمان که مایل باشد می‌تواند علامت تجاری را به مالک یا مالکین جدید منتقل کند.

لازم به ذکر است . که این نقل و انتقال می‌تواند برای مدتی مشخص و یا به صورت نامحدود باشد؛ و زمانی معتبر است که اجازه‌نامه مربوط به آن در اداره مالکیت معنوی به ثبت رسیده باشد.

_واگذاری جبری یا غیرارادی برند:در خصوص واگذاری جبری انتقال برند تجاری نیز باید گفت که این حالت تنها با فوت مالک برند محقق می‌شود. بدیهی است که در این صورت وراث مالک پیشین این حق را دارند که با رعایت شرایط قانونی ، برند تجاری را به دیگری منتقل کنند.

انواع نقل و انتقال برند تجاری 

انتقال برند تجاری می‌تواند به صورت کلی و یا جزئی صورت گیرد.

در انتقال کلی برند بدیهی است که برند با تمام بخش‌ها و طبقات آن به مالک جدید منتقل می‌شود .  و در واقع در این حالت علامت تجاری برای همه خدمات مشخص شده‌ی برند موردنظر قابلیت انتقال دارد. در مقابل ، انتقال جزئی برند نیز از دید قانون صحیح و امکان‌پذیر است.

بنابراین ممکن است مالک برند تجاری تنها بخشی از طبقات و خدمات برند خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد.

در این صورت مالک جدید فقط در طبقات و خدمات مشخص شده است .  و انتقال یافته می‌تواند از برند مذکور استفاده نماید. برای مثال مالک علامت این حق را دارد که از بخشی از علامت تجاری او فقط برای خدمات صادرات استفاده شود و یا حق استفاده از برند را می‌تواند با تعیین شهر یا منطقه خاصی به دیگری واگذار کند.

◾️ مزیت انعقاد قرارداد انتقال برند

بدون شک هر کسب‌وکار نوپایی در ابتدای فعالیت، شهرت و اعتبار کافی جهت ایجاد رونق در تجارت خود و مطرح شدن در بازار را ندارد.

از طرفی ممکن است کسب‌وکاری که مدت زیادی با یک نشان تجاری خاص، به حرفه معینی پرداخته است.  دیگر مایل به ادامه فعالیت به طور کلی، و یا  صرفاً با استفاده از این نشان خاص نباشد.  اما در عین حال اعتبار و شهرت قابل توجهی در طی این مدت با آن برند تجاری در بازار کسب کرده باشد.

در این هنگام است که کسب‌وکار جدید با انعقاد قرارداد انتقال برند تجاری با صاحبان کسب‌وکار قبلی و خریداری نشان تجاری آنان، از مزایا و امتیازات برند تجاری قبلی بهره‌مند می‌گردد . تا با طی اندک زمانی، بتواند حجم قابل توجهی از بازار را به دست آورد.

▪️ نکات حقوقی لازم‌الرعایه مرتبط با قرارداد انتقال برند

حال به ذکر نکات حقوقی مهمی که در زمان نگارش قرارداد انتقال برند باید بدان‌ها توجه ویژه داشت، می‌پردازیم.

۱. موضوع قرارداد نشان تجاری مورد انتقال

 از آن‌جا که در موضوع هر قراردادی فعالیتی که قرار است در قالب آن قرارداد انجام گیرد مشخص می‌شود . در قرارداد انتقال برند تجاری نیز، تمامی مسائل مربوط به واگذاری برند تجاری و امتیازاتی که قرار است . در حین این انتقال به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری واگذار شود، تعیین می‌گردد.

۲.مشخصات دقیق نشان تجاری

در قرارداد انتقال برند نیز مانند هر قرارداد دیگری باید مشخصات و ویژگی‌های دقیق برندی که مورد معامله قرار می‌گیرد، آشکار باشد.

ازجمله این ویژگی‌ها عبارتند از:

اطمینان از ثبت برند و دریافت شماره ثبت آن ، محدوده‌ی جغرافیایی که برند مذکور مجاز به فعالیت است، تاریخ ثبت برند و مدت زمان اعتبار آن، طبقه نشان تجاری و این که آیا انتقال برند به صورت کلی صورت گرفته است و یا جزئی؛ همگی باید به طور شفاف در قرارداد انتقال قید شوند.

به علاوه باید مشخص شود که آیا انتقال برند به صورت قطعی است یا صرفاً برای مدتی محدود. و اگر برای مدت محدودی است تاریخ شروع و پایان اجازه‌نامه نقل و انتقال برند باید معین گردد.

۳. مشخصات طرفین قرارداد

پر واضح است که مشخصات طرفین قرارداد انتقال برند، از جمله اطلاعاتی دال بر هویت مالک پیشین و متقاضی خرید نشان تجاری باید در متن قرارداد گنجانده شود.

هم‌چنین این امکان وجود دارد که به جای شخص حقیقی مانند مدیر شرکت که درج اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی وی، شماره شناسنامه، کد ملی و دیگر اطلاعات هویتی وی برای قید در قرارداد ضروری است؛ طرف قرارداد ما شخص حقوقی شرکت باشد.

در این صورت باید مدارکی دال بر هویت شرکت ازجمله نام دقیق آن، شماره ثبت و کد اقتصادی و سایر اطلاعات مرتبط با شرکت در قرارداد نوشته شود.

۴. تبیین تعهدات هر یک از طرفین قرارداد

به موجب قرارداد انتقال برند، تعهدات مختلفی بر عهده‌ی هریک از طرفین قرارداد می‌گیرد. انتقال دهنده برند و گیرنده‌ی آن هرکدام در مقابل یکدیگر مکلف به انجام اقداماتی می‌باشند.

همان‌طور که انتقال دهنده موظف به ارائه اطلاعات دقیق پیرامون برند تجاری است، و باید کلیه منافع و امتیازات متعلق به برند را به مالک جدید منتقل کند، در مقابل انتقال گیرنده نیز موظف به پرداخت به موقع مبلغ مورد توافق برند تجاری به مالک پیشین است.

۵. مبلغ مورد توافق در قرارداد و چگونگی پرداخت آن

طبیعتاً انتقال برند تجاری از مالک پیشین به مالک جدید، با هزینه‌هایی همراه است. علاوه‌بر هزینه‌های ثبت برند، کسورات قانونی مانند عوارض و مالیات برند مذکور نیز باید توسط مسؤول پرداخت آن، تسویه شود. هم‌چنین باید چگونگی پرداخت این مبالغ مشخص شود.

معمولاً مالک جدید هنگام انعقاد قرارداد,مقداری از هزینه‌ی مورد توافق را به مالک پیشین می‌پردازد و باقی مبلغ پس از نهایی شدن و طی تشریفات قانونی فرایند انتقال برند صورت می‌گیرد.

۶. شرایط ناظر بر فسخ و انحلال قرارداد

چنان‌چه هریک از طرفین قرارداد انتقال برند، اعم از انتقال دهنده و گیرنده در انجام تعهدات قراردادی خود کوتاهی کنند، طرف دیگر می‌تواند طبق شرایط مقرر در قرارداد و به منظور اهرم فشاری بر طرف مقابل جهت انجام صحیح تعهدات قراردادی خود، اقدام به فسخ قرارداد کند.

برای مثال اگر مالک پیشین اطلاعات اشتباهی در مورد برند مورد انتقال به طرف مقابل ارائه کند، حق فسخ قرارداد از سوی مالک جدید محفوظ است.

هم‌چنین انتقال دهنده نباید بعد از انتقال برند به مالک جدید، آن را مجدداً به فرد دیگری منتقل کند. بدیهی است در چنین حالتی نیز برای مالک جدید امکان فسخ قرارداد وجود دارد.

۷.چگونگی حل اختلاف قرادادی

در هر قرادادی مشخص نمودن شیوه‌ی حل و فصل اختلاف احتمالی ناشی از آن به‌منظور اتخاذ روش‌های مناسب جهت برطرف نمودن اختلاف در کم‌ترین زمان و به مؤثرترین حالت، امری ضروری است.

غالباً در اولین وهله، مذاکره و سازش به عنوان معمول‌ترین روش حل و فصل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گیرد و چنان‌چه انتقال دهنده و انتقال گیرنده برند نتوانند اختلاف خود را بدین طریق برطرف کنند، به سایر روش‌ها  ازجمله مراجعه به نهادهای قضایی ذی‌صلاح متوسل می‌شوند.

۸. اطلاع‌رسانی پیرامون انتقال برند

 توجه به این نکته نیز ضروری است که پس از انتقال مالکیت برند تجاری ، خبر انعقاد این عقد و واگذاری برند تجاری باید برای آگاهی عموم جامعه در روزنامه رسمی کشور منتشر شود تا همگان نسبت به آن مطلع شوند.

در پایان شایان ذکر است که تمامی مراحل مربوط به تنظیم قرارداد انتقال مالکیت برند تجاری، باید تابع ضوابط قانونی موجود باشد و هم‌چنین به منظور کسب رضایت و تأیید مراجع رسمی جهت انتقال مالکیت برند تجاری، کلیه مراحل قانونی باید طی گردد. در غیر این صورت این نقل و انتقال ‌فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی است و ممکن است هر دو طرف قرارداد را با مشکلات متعددی مواجه کند.

▪️مدارک و مستندات مورد نیاز جهت انتقال برند

برای انتقال برند تجاری مانند هر نقل و انتقال دیگری نیازمند مدارک شناسایی ازجمله شناسنامه و کارت ملی مالک قبلی و مالک جدید هستیم. علاوه‌بر این مدارک، هم‌چنین اسناد مرتبط با ثبت برند مانند گواهی ثبت برند ،  روزنامه آگهی اول و رسمی آن نیز الزامی است.

چنان‌چه نامه‌های مربوط به استعلام نقل و انتقال اخذ شده باشد؛سند قرادادی که در دفترخانه رسمی ثبت شده است ، به علاوه‌ی مجوزی که گویای محدوده فعالیت‌های مالک جدید علامت تجاری است، شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند، رسید پرداخت هزینه‌ها و مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود نیز برای نقل و انتقال برند تجاری ضروری است.

درخصوص اظهارنامه نیز باید گفت که تنظیم آن برای انتقال برند لازم است و باید حاوی نکاتی از قبیل شماره ثبت علامت موردنظر، نام و نشانی مالک پیشین و جدید باشد.

هم‌چنین باید به این نکته توجه داشت که اگر نقل و انتقال برند موردنظر قهری و به سبب فوت مالک پیشین آن باشد، در این صورت علاوه‌بر مدارک پیش‌گفته گواهی انحصار وراثت باید ارائه شود .

درصورتی که برند مذکور در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد ، هنگام نقل و انتقال رونوشت تایید شده اداره ثبت علائم تجاری خارجی را نیز باید به همراه داشت.

در این راستا تیم حقوقی فینولا آماده‌ی خدمت‌رسانی به شما در زمینه‌ی ارائه‌ی راهنمایی و هم‌چنین تنظیم قرارداد انتقال برند تجاری است، در صورت نیاز می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس حاصل فرمایید.