برچسب: اینکوترمز

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

اینکوترمز چیست

اینکو تِرمز (به انگلیسی Incoterms ) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود. اینکوترمز چیست؟ قوانین اینکوترمز شرایط اساسی تجارت جهانی