برچسب: حقوق وزارت کار

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

قرارداد کار و نکات مهم در تنظیم آن

  گاهی سرعت شکل گیری کسب و کار های نوپا به حدی بالاست که فرصت سازمان دهی و انعقاد قرارداد با نیرو های کار و پرسنل خود ندارند و شاید برخی مدیران بر این تصور هستند که عدم انعقاد قرارداد کار به نفع آنان است و میوانند از زیر بار مسائل قانونی شانه خالی نمایند!