برچسب: دستورالعمل

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

متن کامل دستور العمل تامین مالی جمعی

دستورالعمل تامین مالی جمعی بر اساس بند (۴) ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار، ‌به شرح زیر به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. تعاریف و کلیات ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعمل به کار رفته‌اند دارای معانی زیر هستند. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده، حسب مورد مطابق تعاریف

استاندارد

دستورالعمل مالیات اینفلوئنسر ها

در قانون بودجه 1400 مقرره ای وضع شد تا از این پس اینفلوئنسر ها یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده در بستر شبکه های اجتماعی بوده و از این طریق کسب درآمد می نماید مشمول پرداخت مالیات باشد. هرچند تنظبم دستورالعمل اجرایی این مقرره در قانون بودجه

استاندارد

دستور العمل برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی شرکت ها

دستورالعمل نحوۀ حضور و اعمال حق رأي به صورت الكترونيكي در مجامع عمومي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار   در اجراي جزء «4» بند «چ» ماده 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ایران، این دستورالعمل در تاریخ 07/12/1398 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و

استاندارد

دستورالعمل حمل و نگهداری ارز

دستورالعمل حمل و نگهداری ارز ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن يکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود. ضمناً سند موسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای

استاندارد

دستورالعمل اجرایی بازار متشکل ارزی

دستورالعمل اجرایی بازار متشکل ارزی که در 15 بهمن 1397 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و اصلاحات آن در 21 بهمن ماه 98 در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شد و اصلاحاتی در 4 تیر، 29 مرداد و 23 مهر ماه در متن آن انجام شده، دارای 23 ماده و 14 تبصره است.

استاندارد

آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی

مقدمه طبق قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ ادله الکترونیکی در خصوص وقوع جرائم اینترنتی باید توسط ضابطین قضائی بررسی و عندالزوم جمع آوری و ثبت و ضبط گردند اما شیوه اجرای این ماده منوط به تصویب ایین نامه ای از سوی وزارت دادگستری بود که در سال ۱۳۹۳ این ایین نامه بالاخره به