برچسب: قرارداد

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

قرارداد محرمانگی یا NDA و پنج سوال مهم

قرارداد محرمانگی ( NDA ) چیست؟ قرارداد محرمانگی  NDA  یا همان توافق نامه حفظ اسرار تجاری و یا اطلاعات محرمانه  است و معادل انگلیسی آن (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) که به اختصار NDA گفته میشود .همانطور که از نام آن مشخص است این قرارداد به منظور اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه کسب و کار شما از جمله

استاندارد

تئوری قراردادها

قراردادها در نحوه کارکرد جوامع مدرن بسیار حائز اهمیت هستند. تحقیقات اولیور هارت و بنگت هولمستروم نشان می‌دهد چگونه قراردادها به ما کمک می‌کنند تا با موضوع منافع متضاد میان افراد برخورد کنیم و چه رویکردی در این مورد داشته باشیم. قراردادها به ما کمک می‌کنند که به جای اینکه در کارها به صورت مخرب