برچسب: قرارداد

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

قرارداد محرمانگی یا NDA و پنج سوال مهم

قرارداد محرمانگی ( NDA ) چیست؟ قرارداد محرمانگی  NDA  یا همان توافق نامه حفظ اسرار تجاری و یا اطلاعات محرمانه  است و معادل انگلیسی آن (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) که به اختصار NDA گفته میشود .همانطور که از نام آن مشخص است این قرارداد به منظور اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه کسب و کار شما از جمله

استاندارد

♨قرارداد لیسانس (license agreement)

خیلی اوقات شنیده ایید که فلان محصول تحت لیسانس شرکت خارجی است یا فلان شرکت قرارداد لیسانس برای محصولات خود منعقد نموده است اما شاید راجع به ماهیت این قرارداد اطلاعات دقیقی نداشته باشید. لیسانس در واقع یک نوع قرارداد بهره برداری از نوآوری ها و دارایی های فکری است. بطور مثال شرکت brothers یک

استاندارد

تئوری قراردادها

قراردادها در نحوه کارکرد جوامع مدرن بسیار حائز اهمیت هستند. تحقیقات اولیور هارت و بنگت هولمستروم نشان می‌دهد چگونه قراردادها به ما کمک می‌کنند تا با موضوع منافع متضاد میان افراد برخورد کنیم و چه رویکردی در این مورد داشته باشیم. قراردادها به ما کمک می‌کنند که به جای اینکه در کارها به صورت مخرب

مشاوره میخوای؟