برچسب: متاورس

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

همایش متاورس در دانشگاه شریف

دکتر سید حسن حسینی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و مسئول این سلسله رویدادها در آغاز مراسم گفت: ریشه مطالعات مربوط به رسانه و فضای مجازی به دهه 30 و 40 در ایران باز می‌گردد که با ظهور روزنامه نگاری و جامعه شناسی رسانه آغاز شد و بعدها به دانش ارتباطات

استاندارد

متاورس و پنج جرمی که درآن رایج خواهد بود!

متاورس چیست ؟ متاورس (Metaverse) را می‌توان به عنوان یک فضای مجازی چند کاربره در زمان واقعی تعریف کرد که در آن افراد در سراسر جهان می‌توانند از طریق یک شبکه به هم متصل شوند، همزیستی کنند، شخصی اجتماعی برای خود خلق کنند و به مبادله ارزش (در قالب دارایی‌های مجازی) بپردازند. چیزی که Metaverse