در مسیر پیشبرد اهداف یک کسب و کار و یا فعالیت تولیدی و تجاری جذب سرمایه های جدید و تامین منابع مالی امری ضروری برای توسعه و رشد کار است.

منابع موجود برای تامین این سرمایه متعدد است اما معمولا قرارداد هایی که منعقد می شود دارای شرایط مشابهی است .

ولی تسلط پیدا کردن به شرایط قراردادی و آگاهی به مفاد و آثار حقوقی آن نیاز به تخصص و دانش حقوقی بالایی است.

در صورتیکه در انعقاد قرارداد سرمایه گذاری از مشاوره و یا همراهی یک وکیل سرمایه گذاری بهره نگیرید ممکن است که منافع زیادی را از دست بدهید و یا اینکه در آینده با سرمایه گذار خود دچار اختلاف عدیده گردید .

از همین رو به شما پیشنهاد میکنیم برای جذب سرمایه با وکلای فینولا مشورت کنید.

فرایند جذب سرمایه چگونه است؟”

هنگامی که سرمایه پذیر درخواست جذب سرمایه را به سرمایه گذار ارائه می دهید ، باید اطلاعات دقیقی از شرایط کنونی و آینده کسب و کار خود تهیه و به سرمایه گذار ارائه نماید. تا سرمایه گذار به بررسی کسب و کار و مزایای ورود به حوزه فعالیت شما را بررسی نماید. در این هنگام سرمایه گذاران حرفه ایی توسط کارشناسان سرمایه گذاری خود اقدام به ارزیابی موشکافانه می نمایند.

اما قبل از هر اقدامی یک توافق نامه تحت عنوان ترم شیت میان شما و سرمایه گذار منعقد می شود تا شرایط اتی قرارداد را به اطلاع شما برساند.

پس از پذیرش طرح شما حال وارد مذاکرات قراردادی می شوید و در اینجا شرایط قراردادی اهمیت خود را نمایان می کند . در این وضعیت برای تفسیر بند های قرارداد حتما باید یک وکیل همراه خود داشته باشید.

مشاوره حقوقی

وکلا و متخصصین فینولا برای ارائه مشاوره حقوقی و مالی جهت جذب سرمایه در خدمت شما هستند شما میتوانید در خصوص اسناد و قرارداد های مربوط به جذب سرمایه و همینطور ارزشگذارهای مالی با فینولا مشورت بگیرید.


 ارزیابی موشکافانه

ارزیابی و بررسی اسناد مربوط به کس بو کار از اطلاعات مربوط به طرح کسب و کار گرفته تا مستندات قانونی و حقوقی را به ما بسپارید.


تنظیم اسناد و قرارداد ها

تنظیم ترم شیت و انواع قرارداد های سرمایه گذاری براساس آخرین متد های روز دنیا و منطبق با قوانین و مقررات داخلی توسط متخصصین و وکلای فینولا .