دسته: حقوق مالکیت فکری

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

ثبت نرم افزار شرط حمایت قانونی در رویه قضایی

  ● مالکیت بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای کلمات کلیدی: انحصار بهره‌برداری، پدیدآورنده، سرقت رایانه‌ای، شورای عالی انفورماتیک، مالکیت، مرجع ثبت شرکت‌ها، نرم افزارسرقت رایانه‌ای، نرم افزار، انحصار بهره‌برداری، مالکیت، پدیدآورنده، شورای عالی انفورماتیک، مرجع ثبت شرکت‌ها مرجع صدور: شعبه 19 دیوانعالی کشور چکیده: انحصار بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است

استاندارد

افشای اسرار حرفه ای و مجازات آن

افشای اسرار حرفه ای ماده (648) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک

استاندارد

کارگاه آموزشی حمایت از دارائی ها فکری

  کارگاه آموزشی حمایت از دارائی ها فکری کسب و کار هر کسب و کاری دارای آورده های مختلفی است برخی ازین آورده ها بصورت محسوس و عینی است مانند سرمایه های نقدی و غیر نقدی که معمولا شرکا و سهامداران هنگام آغاز یک فعالیت تجاری به عنوان سهم خویش به اشتراک میگذارند  ، اما