برچسب: حقوق سرمایه گذاری

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

ترم شیت سرمایه گذاری

ترم شیت قرارداد سرمایه گذاری چیست؟ ترم شیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یک سند پیشنویس اولیه برای شروع یک سرمایه گذاری است. این سند ممکن است یک سند تعهد آور و الزام آور محسوب نگردد و صرفاً اشاره به شرایط کلی از یک قرارداد سرمایه گذاری داشته باشد که در آینده نزدیک ممکن است طرفین

استاندارد

سرمایه گذاری خطر پذیر و ماهیت آن

سرمایه گذاری خطر پذیر ( venture capital ) یکی از روش های  سرمایه گذاری است  که دارای ریسک بسیار زیاد و به همان نسبت میتواند سود آوری قابل توجهی داشته باشد . سرمایه گذاری خطرپذیر که  در سهام کسب و کار های نوپا و یا شرکت های دانش بینان کوچک و متوسط سرمایه گذاری میکند

استاندارد

انواع شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

شرکت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه بر مبنای بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار شرکت سرمایه گذاری از مصادیق نهادهای مالی می باشد که حرفه اصلی و در واقع موضوع اصلی فعالیت آن در اساسنامه آن، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها،

استاندارد

ارزش پیش از سرمایه گذاری و پس از سرمایه گذاری

ارزش پیش از سرمایه گذاری و پس از سرمایه گذاری این مفهوم در امر سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های سهامی خاص بکار گرفته میشود؛ با جذب سرمایه های جدید ارزش شرکت پیش از سرمایه گذاری و پس از سرمایه گذاری متفاوت است  . ارزش پیش از سرمایه گذاری درواقع برای سرمایه گذاران بالفعل

استاندارد

سرمایه گذار فرشته یا Angel investor

سرمایه گذار فرشته به طور کلی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا برای پیشبرد اهداف و برنامه های تجاری خود نیازمند حمایت های مالی و جذب سرمایه می باشند ولیکن به دلیل ریسک بالایی که این دسته از فعالان عرصه ی تجاری با آن روبرو هستند، کمتر سرمایه گذاری تمایل به پذیرش این ریسک

استاندارد

سهم تشویقی در کسب و کار

سهام تشویقی یا Option pool این واژه به سهام تشویقی کارمندان معنا شده است؛ به عبارت کاملتر، غالب استارتاپ ها و شرکتهای تجاری بخشی از سهام عادی سرمایه ی خود را به سهام تشویقی اختصاص میدهند که این اقدام با هدف ایجاد انگیزه برای کار و فعالیت بیشتر و بهتر در میان کارکنان و فعالان

استاندارد

شرط حق تقدم یا first refusal right

شرط  first refusalدر غالب قراردادهای خرید و فروش تجاری اعم از اموال مادی و غیرمادی(نظیر سهام و…) دیده می شود. این شرط تعهدی قراردادی است که به موجب آن دارنده ی مال موضوع این شرط، می بایست پس از دریافت پیشنهاد خرید مال خود از سوی شخص ثالث، ابتدا آن را با همان شرایط به

استاندارد

ترم شیت چیست؟

ترم شیت “term sheet” چیست ترم شیت یا سند چشم انداز همکاری جز اولین اسنادی است که معمولا میان سرمایه گذاران و سهامدارلن یک شرکت یا بنیانگذاران و کار آفرینان در کسب و کار منعقد و تبادل میگردد اما این سند علی القاعده چندان تعهدآور یا الزام پذیر نیست امت بدون آنکه تعهدی برای طرفین