خدمات ما

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

خدمات حقوقی فینولا

فینولا با تجربه بسیار زیاد در زمینه مشاوره به شرکت های سرمایه گذار و سرمایه پذیر افتخار دارد به تمام شرکت های تجاری که قصد سرمایه گذاری در حزوه های مختلف داشته و شرکت های سرمایه پذیر انواع خدمات مشاوره ، تنظیم اسناد و قرارداد ها ، نظارت و بررسی بر اسناد قرارداد ها و همکاری در ارزیابی تیم ها را داشته باشد.

shape
shape
shape
shape

حوزه های تخصصی خدمات فینولا

فینتک و صنایع مالی
ارز دیجیتال
مراکز نواوری و شتابدهی
سرمایه گذاری خطرپذیر
بورس و نهاد های مالی
تامین مالی جمعی
جرایم سایبری
کسب و کارو استارتاپ
همین الان پیام بده
مشاوره میخوای؟